Wednesday, March 27, 2013

கணினியில் அழிந்த கோப்புக்களை துல்லியமாக மீட்டெடுப்பதற்கு


கணினியில்  சேமிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான கோப்புக்கள் தவறுதலாக
அழிந்து விடும்.  அக்கோப்புக்களை துல்லியமாக மீட்டெடுப்பதற்கு
UFlysoft  என்னும் மென்பொருள் பயன்படுகிறது,

இம் மென்பொருள் jpeg, png, gif, bmp, tiff, psd, tga, eps போன்ற ஏராளமான புகைப்படக் கோப்பு வகைகள் உட்பட avi, flv, mp4, mov, wmv, 3pg, mpg போன்ற வீடியோ கோப்புக்கள் மற்றும் mp3, wma, wav, ogg, flac போன்ற ஆடியோக் கோப்புக்களையும் துல்லியமாக மீட்டுத்தருகின்றது.

இம் மென்பொருளை தரவிறக்க http://www.uflysoft.com/photo-recovery-win/